Domů |Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
ve spolupráci se společností
Merck, spol. s r.o.

Pořádá dne 31. května 2017
Tradiční 18. vzdělávací chromatografický seminář s certifikátem
MODERNÍ CHROMATOGRAFICKÉ TECHNIKY PRO ‘SMART‘ ŘEŠENÍ ANALÝZ V OBLASTI POTRAVIN A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odborným garantem semináře je prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha.
Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6