Domů |Přehled předchozích ročníků
18.Chromatografický seminář Moderní analytické strategie pro ověření autenticity a kvality potravin, podporu zdraví a ochranu životního prostředí, pořádaný ve spolupráci se společností SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., součást Merck KGaA ve spolupráci s Ústavem analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 2. 6. 2016
17.Chromatografický seminář Necílový screening: nová strategie pro laboratoře zaměřené na složky prostředí, potraviny a krmiva, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 13. 2. 2015
16. Chromatografický seminář Toxiny v potravinách a prostředí: „Moderní koncepty pro kontrolu a výzkum“, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 14. 2. 2014
15. Chromatografický seminář Chemie v potravinách a životním prostředí: „Jak nám chromatografie pomáhá v poznání?“, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 1. 2. 2013
14. Chromatografický seminář Čisté životní prostředí jako podmínka pro produkci zdravých potravin: „MODERNÍ POSTUPY PRO JEJICH KONTROLU“, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 2.2.2012
13. Chromatografický seminář Nová témata v oblasti analýzy potravin a kontroly složek životního prostředí: „POŽADAVKY NA INOVATIVNÍ STRATEGIE V CHROMATOGRAFII“, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 10.2.2011
12. Chromatografický seminář Rychlé chromatografické metody pro mnoho analytů v různých matricích: „TRENDY V ANALÝZE POTRAVIN A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 11.2.2010
11. Chromatografický seminář Chromatografie pro potraviny a životní prostředí: „NOVÉ NÁPADY“, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 12.2.2009
10. SPME a GC seminář Od úspěšných aplikací v minulosti k řešení nových problémů v budoucnosti, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, 1.2.2008
9. SPME a GC seminář Návrat zpět od novinek k realitě všedního laboratorního dne, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, SZÚ Praha, ZÚ Ústí nad Labem a Univerzitou Pardubice, VŠCHT Praha, 1.2.2007
8. Seminář SPME a GC Nové perspektivy pro aplikace, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha, SZÚ Praha a ZÚ Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 19.1.2006
7. Seminář Trendy v SPME a GC. Strategie pro široké spektrum aplikací v různých oborech, pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha a ZÚ Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 20.1.2005
6. Seminář o SPME "Příprava vzorku v jednom kroku", pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT a ZÚ Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 23.1.2004
5. Seminář o SPME “SPME snadná cesta k úspěchu”, pořádaný fy. Sigma-Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT a KHS Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 24.1.2003
4. Seminář o SPME "Příprava vzorku v jednom kroku" pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT a KHS Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 18.1. a 1. 2. 2002
3. Seminář o SPME "Příprava vzorku v jednom kroku" pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT a KHS Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 19.1. a 26.1. 2001
2. Seminář o SPME "Příprava vzorku v jednom kroku" pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT a KHS Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 20.1. a 27.1. 2000
1. Seminář o SPME "Příprava vzorku v jednom kroku" pořádaný fy. Sigma Aldrich ve spolupráci s Ústavem chemie a analýzy potravin VŠCHT a KHS Ústí nad Labem, VŠCHT Praha, 22.1. a 5.2. 1999