Domů |Program
8:00 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 9:15 Zahájení semináře
D. Procházková, Merck, spol. s r. o.
9:15 – 10:00 Analytická výzva: koktejl chemických sloučenin obsažených v Cannabis
J. Hajšlová kol., VŠCHT Praha
10:00 – 10:20 Hračky a další předměty běžného užívaní: nálezy halogenovaných kontaminantů, které vás překvapí
J. Pulkrabová a kol., VŠCHT Praha
10:20 – 10:50 Úprava vzorků před chromatografickou analýzou
D. Procházková, Merck, spol. s r. o.
10.50 – 11:10Inovativní SPME-GC-MS metoda pro kontrolu lihovin, vína a dalších alkoholických nápojů
V. Kocourek a kol., VŠCHT Praha
11.10 – 11:30 Přestávka s občerstvením
11:30 – 12:05 Problematika stanovení léčiv v odpadních vodách
M. Vávrová, Vysoké učení technické v Brně
12:05 – 12:25 Využití pasivních vzorkovačů radiello™ při analýze životního a pracovního prostředí
J. Pavlosek, ZU Ústí n.L.
12:25 – 12:40 Vysokorozlišovací tandemová hmotnostní spektrometrie v analýze mykotoxinů a reziduí pesticidů
Z. Džuman a kol., VŠCHT Praha
12:40 – 12:55 Lipidy a látky vznikající jejich oxidací
V. Hrbek a kol. VŠCHT Praha
12:55 – 13:15 Přestávka s občerstvením
13:15 – 13:30Kolony s povrchově porézním sorbentem a jednoduchý hmotnostně spektrometrický detektor: využití pro expresní stanovení potravinových aditiv
A. Krmela a kol., VŠCHT Praha
13:30 – 13.45Benefity využití kapilární GC kolony s fází na bázi iontových kapalin při analýze mastných kyselin
A. Zabloudil a kol., VŠCHT Praha
13:45 – 14:00Studium biologicky aktivních látek v netradičních rostlinných zdrojích
M. Fenclová a kol., VŠCHT Praha
14:00 – 14:15 Analytická strategie pro deklaraci „potravin nového typu“ (novel foods)
K. Hůrková a kol., VŠCHT Praha