Domů |

Registrace

Poplatek

  1. Základní registrační poplatek – 1.000,- Kč
  2. Studentský registrační poplatek (studenti denního studia) – 100,- Kč (Potvrzení o studiu, scan indexu nebo ISIC karty, prosím zašlete na e-mail: bezpecnavyziva@vscht.cz)
  3. Poplatek pro členy ČAS (Česká asociace sester) a pro pedagogické pracovníky – 450,-
  4. Poplatek pro zdravotnického pracovníka (není členem ČAS) – 700,- Kč

On-line přihláška


Uzávěrka registrací je dne 30. 5. 2018; v případě naplnění kapacity si vyhrazujeme právo ukončit registraci dříve.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování semináře.


IČ:60461373
DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: ČSOB 213 913 946/0300
Variabilní symbol: 323 10 8008
Konstantní symbol: 0308
Majitel účtu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6-Dejvice.

Daňový doklad bude účastníkům zaslán po obdržení platby, a to na adresu instituce.
Preferujeme platbu převodem.
V případě, že potřebujete fakturu předem, zvolte, prosím, tuto variantu při registraci.
Seminář je možné zaplatit i přímo na místě. V takovém případě bude vystaven zjednodušený daňový doklad.