Domů |

Program
8:00 – 8:40Presence, organizace
8:55Zahájení
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
9:00 – 9:55 Kontrola potravin v ČR
Ing. Petr Cuhra
10:05 – 11:05 Funkce ledvin a změny spojené s věkem
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
11:15 – 12:15 Prioritní úkoly v oblasti zajištění bezpečnosti potravin pro příští desetiletí
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
13:20 – 14:05Potravinové zdroje rizikových živin - cukrů, sodíku, nasycených a trans-nenasycených mastných kyselin
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
14:20 – 15:05Plant based diet – benefity a rizika
RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
15:15 – 16:15Mastné kyseliny u nádorů
Prim. MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.
16:15 – 16:30 Diskuse a závěr semináře
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.