Domů |

Program
8:55Zahájení konference
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
9:00 – 9:50 Potravinové alergie v dětském věku
MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
10:00 – 11:45 Nutriční péče v nefrologii
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
11:55 – 12:50 Prioritní témata v biomonitoringu
doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
13:45 – 14:45Opiové a další přírodní toxiny: reálné riziko pro konzumenty?
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
14:55 – 15:55 Kvalita pitné vody v České republice
prof. Ing. Václav Janda, CSc.
16:05 – 16:40 Řízení příjmu potravy
RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
16:40 – 17:00 Diskuse a ukončení semináře
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.