Domů |

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Pořádá dne 30. listopadu 2019
seminář
BEZPEČNÁ VÝŽIVA - Trendy ve výživě, terapii a potravinářství
Moderátor: doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6

Seznam přednášejících:
RNDr. Monika Cahová, Ph.D.Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Ing. Petr Cuhraředitel inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. VŠCHT Praha
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.primář IV. interní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.Subkatedra nefrologie IPVZ / IKEM
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha