Domů |

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Pořádá dne 2. června 2018
seminář
BEZPEČNÁ VÝŽIVA – NETRADIČNÍ POTRAVINY, POTRAVINY NOVÉHO TYPU A DOPLŇKY II
Moderátor: Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6

Seznam přednášejících:
prof. Dr. Václav Větvička, Ph.D.Research, Department of Pathology & Laboratory Medicine, University of Louisville, Kentucky, USA
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
MUDr. Marie Skalská Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
Ing. Pavel Skřivan, CSc. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D. VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4 & Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
doc. Ing. Jan Pánek, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Ing. Vojtech Ilko, Ph.D. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Ing. Barbora Pohořelá Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha