Domů |

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Pořádá dne 1. prosince 2018
seminář
BEZPEČNÁ VÝŽIVA
Moderátor: Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6

Seznam přednášejících:
RNDr. Monika Cahová, Ph.D. Centrum experimentální medicíny, IKEM Praha
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
prof. Ing. Václav Janda, CSc. Ústav energetiky, VŠCHT Praha
doc. Ing. Jan Pánek, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha 2
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. Subkatedra nefrologie IPVZ/IKEM