Domů |

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Pořádá dne 9. prosince 2017
seminář
BEZPEČNÁ VÝŽIVA – NETRADIČNÍ POTRAVINY, POTRAVINY NOVÉHO TYPU A DOPLŇKY I
Moderátor: Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6

Seznam přednášejících:
RNDr. Monika Cahová, Ph.D. Centrum experimentální medicíny, IKEM Praha
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
MUDr. Radkin Honzák IKEM Praha a Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK
Ing. Vojtech Ilko, Ph.D. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D. VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4 & Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Mgr. Karolína Mikanová Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor bezpečnosti potravin
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha